Manteniment

Estem especialitzats en el manteniment de tot tipus d’indústria, i ens adeqüem als horaris que se’ns requereixi per realitzar el treball en el menor temps possible, amb la millor qualitat i procurant ésser el menys intrusius en la operativa pròpia dels nostres clients. Disposem d’un equip humà, altament qualificat per la realització de qualsevol tipus de treball que se’ns presenti i estem formant-nos contínuament per l’aplicació dels nous productes que surten al mercat.