Indústria

Estem especialitzats en el manteniment de tot tipus d’indústria, i ens adeqüem als horaris que se’ns requereixi per realitzar el treball en el menor temps possible, amb la millor qualitat i procurant ésser el menys intrusius en la operativa pròpia dels nostres clients. Disposem d’un equip humà, altament qualificat per la realització de qualsevol tipus de treball que se’ns presenti i estem formant-nos contínuament per l’aplicació dels nous productes que surten al mercat.

Comptem amb maquinària pròpia per a la realització de qualsevol tasca que es presenti: des de maquinària per a l’aplicació de paviments de formigó, resines (epoxi, poliuretà, metacrilats, etc..), forats amb corones diamantades de gran diàmetre, discs i espases hidràuliques per tall de murs de formigó, excavadores, grua telescòpica de 25 mts i cistella homologada, etc..